Okul Öncesi Bireyi Tanıma Teknikleri

Eğitimde bireylerin gelişim düzeylerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını, yeteneklerini, içinde bulundukları durumları belirlemeye yardımcı olan her türlü tekniğe bireyi tanıma teknikleri denir. Bu teknikler kullanılarak kişi ile ilgili detaylı bilgiler alınır.

Çocuğu tanımak neden önemlidir?

Okul öncesi çağdaki çocukların davranış değişimleri çevreden çok çabuk etkilenmektedir. Bu sebepler onlara uygun bir eğitim ortamı hazırlayabilmek adına çocukları tanıma teknikleri oldukça önemlidir. Aynı zamanda çocuklarda görülen problemleri belirleyebilmek adına da tanıma ve değerlendirme tekniklerinin yapılması oldukça önemlidir.

Çocuğu tanıma ve değerlendirme teknikleri

Bir çocuğu tanımak için kullanılabilecek tek bir teknik yoktur. Birden fazla teknik kullanılarak çocukla ilgili detayla bir bilgi elde edilir. Bu çalışmalarda çocuk tek başına değil çevresi ile birlikte ele alınmalıdır. Yapılan değerlendirme teknikleri bilimsel açıdan belli başlı standartlara uygun olmalıdır. Yapılan değerlendirme nesnel olmalıdır. Elde edilen bilgilerin gizli tutulmasına önem verilmelidir. Gözlemlerin ve değerlendirmelerin güncel olmasına özen gösterilmelidir. Çocukla ilgili elde edilen yargıların birden fazla eğitimcinin gözlemlerine dayandırılması gerekmektedir.

Çocuğu tanıma teknikleri nelerdir?

Bireyi tanıma tekniklerinden bir kısmı okuma yazmaya dayalıdır. Bu nedenle çocuklar üzerinde uygulanamaz. Bir kısmı kendini ifade etme becerisine dayalıdır. Bunu da çocuğu tanımada kullanmak oldukça güçtür. Kullanılan testler ise uzmanlık gerektirmektedir. Öğretmenler tarafından uygulanıp yorumlanamazlar. Çünkü öğretmenler bunları uygulamak için uygun bir programdan geçmemişlerdir.

Tanıma teknikleri 5 grup altında incelenebilir. Bunlar;

  1. Gözlem, anektod : çocukları doğal ortamlarındayken. Bir amaca yönelik olarak sistemli, planlı inceleme yöntemidir. Gözlem çocukların günlük etkinlikleri sırasında yapılır. Gözlem sonucunda hazır bir form kullanılabilir ya da hazırlanabilir. Bu formlar hazırlanırken çocukların gelişim dönemleri dikkate alınmalıdır.
  2. Vaka incelemesi: bu yöntem daha çok uyum sorunu yaşayan kişilerde kullanılır. Amaç kişiyi tanımak ve uyumsuzluk nedenlerini belirlemektir. Bu yöntem uyum sorunlarını gidermede oldukça etkili bir yöntemdir.
  3. Görüşme : bu tekniğin amacı çocukla ilgili olabildiğince detaylı bilgi toplamaktır görüşme anne ve baba ile yapılır. Görüşme teklifi aileden de gelebilir ya da görüşmeyi yapacak kişi aileye teklif edebilir. Görüşme yapılacak olan ortamın sakin olmasına özen gösterilmeli. Bu teknik yardımı ile çocuğun okul dışındaki yaşamı ile ilgili de detaylı bilgiler alınır.
  4. Projektif teknikler: bu teknikte kişiye belirsiz, karmaşık uyaranlar verilir. Bu uyaranlara yönelik yorum yapması istenir. Kendisinde nasıl hisler uyandırdığı sorulur. Duygu ve düşüncelerini açıklaması istenir. Uygulanan kişi söylediklerinin nasıl yorumlanacağını bilmez. Bu testler uygulayan kişinin yorumlarına bağlıdır. Bu nedenle uygulayan kişinin bu konuda yetkin ve yeterli olması önemlidir. Bu testlerden bazıları şunlardır :
  • Cümle tamamlama testi: kişiye eksik cümleler verilir ve bu cümleleri aklına ilk geldiği şekilde doldurması istenir. Böylelikle o kişinin bilinçli ya da bilinçsiz kimi duygularına erişilmiş olunur.
  • Tematik algı testi : kişiye siyah beyaz bazı resimler gösterilir ve bu resimleri yorumlaması istenir. Yorumlamasına göre kişinin belli başlı duygu, düşüncelerine, değer yargılarına, tutumlarına ulaşılır.
  • Mürekkep lekesi (rorschach) testi: bu test yetişkinler için kullanılmaktadır. Çocuklara uygun değildir.
  1. Değerlendirme ölçeği: bu ölçek bir kişi ile ilgili birden fazla kişinin fikir bildirmesine dayanmaktadır. Bilgi almak istenilen kişinin çevresindekilere “bu kişiyi nasıl bilirsiniz?” sorusu sorularak kişi hakkında bilgi toplanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir